Zielony Smok - logo witryny

Lewiatan

Lewiatan - potwór biblijny
Ryc. Lewiatan (rys. Maciej Krzywcki)

Lewiatan to potwór morski, który czasem pozostaje w stanie uśpienia (Hi 3,8). Był stworzony przez Boga (Ps 104,26).

Prawdopodobnie Lewiatan był pierwotnym smokiem zwyciężonym przez Boga (Ps 74, 13-14).

Jest nazywany Wężem Zbiegiem, który został zniszczony przez Boga (Hi 26,12-13).

Jednak odrodził się, gdyż znów zostanie pokonany (Iz 27,1)

W BT nazywany krokodylem (Hi 40, 25-32). Nie jest jednak krokodylem. Według tekstu nie można go było upolować, a wiadomo, że Egipcjanie polowali na krokodyle i Izraelici musieli o tym wiedzieć. Wiadomo też, że Izraelici znali krokodyle, które przejściowo występowały w Cezarei na południe od Karmelu (pisali o tym Strabon i Pliniusz).

Z opisów w (Hi 41,1-26) wynika, że z nozdrzy Lewiatana wydobywał się dym, z paszczy ogień, a jego kichanie olśniewało blaskiem (strzelał ogniem?). Gdy płynął zostawiał za sobą świecącą smugę. Mógł zagotować wodę swoim oddechem. Miał pancerz z mocno spojonych płyt. Nie bał się ludzkiej broni. Lękało się go każde zwierzę.

W mitach ugaryckich Lotan, który był utożsamiany z Lewiatanem, był siedmiogłowym wężem.

Według apokryfów w czasie Apokalipsy zostanie zwyciężony i stanie się strawą dla wybranych (4 Ezdr 6,49-52)

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 170

Autor: Jacek Piechota