Zielony Smok - logo witryny

Liczby Stirlinga I rodzaju (dla cykli)

Opisują rozmieszczenie n liczb w k cyklach.

Oznaczane są symbolem Liczby Stirlinga I dla cykli

Wiadomo, że

Liczby Stirlinga I dla cykli

Liczby Stirlinga I dla cykli

Liczby Stirlinga I dla cykli

Dla k > n:

Liczby Stirlinga I dla cykli

Kolejne liczby obliczamy z rekurencyjnego wzoru:

Liczby Stirlinga I dla cykli

Część liczb będzie ujemna. Jeżeli chcesz pozbyć się minusów należy użyć wzoru:

Liczby Stirlinga I dla cykli

Możemy to ująć w tabelce:

n\k 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1                
1 0 1              
2 0 -1 1            
3 0 2 -3 1          
4 0 -6 11 -6 1        
5 0 24 -50 35 -10 1      
6 0 -120 274 -225 85 -15 1    
7 0 720 -1764 1624 -735 175 -21 1  
8 0 -5040 13068 -13132 6769 -1960 322 -28 1

Gdy chcesz obliczyć liczbę permutacji n elementów o dokładnie k cyklach użyj wzoru:

Liczby Stirlinga I dla cykli

Przykład

Liczba permutacji zbioru 4 elementowego złożonego z 2 cykli wynosi 11 .

Możemy je wszystkie wypisać, aby to sprawdzić:

(0,1,2)(3)
(0,2,1)(3)
(0,1,3)(2)
(0,3,1)(2)
(0,2,3)(1)
(0,3,2)(1)
(1,2,3)(0)
(1,3,2)(0)
(0,1)(2,3)
(0,2)(1,3)
(0,3)(1,2)

Sprawdzamy:

Start
11
Koniec

Kody

Kody do obliczeń w języku JavaScript możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów JavaScript.

Kody do obliczeń w języku Java możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów Java.