Zielony Smok - logo witryny

Permutacje, wariacje, kombinacje. Co wybrać?

Co robimy przestawiamy elementy wybieramy podzbiory
Kolejność jest istotna jest istotna nie jest istotna
Elementy mogą się powtarzać tak nie tak nie tak nie
Typ operacji Pp P Wp W Cp C

Pp – permutacja z powtórzeniami

P- permutacja bez powtórzeń

Cp- kombinacja z powtórzeniami

C – kombinacja bez powtórzeń

Wp – wariancja z powtórzeniami

W – wariancja bez powtórzeń

Przykład 1

“Ile słów (sensownych lub nie) można ułożyć z trzech liter? Litery mogą się powtarzać.”

Mowa jest o zbiorze 3-elementowym, z którego musimy wybrać wszystkie 3-elementowe podzbiory. Kolejność jest istotna. Elementy mogą się powtarzać. Wariancja z powtórzeniami.

co wybrać?

Przykład 2

“Ile liczb można ułożyć z 4 cyfr? Cyfry w liczbie nie mogą się powtarzać. “

Nie ma podzbiorów. Kolejność jest istotna. Elementy nie mogą się powtarzać. Permutacja bez powtórzeń.

co wybrać?

Przykład 3

“Na ile sposobów można usadzić 6 osób na 10 krzesłach?”

Zbiór z podzbiorami. Kolejność jest istotna. Elementy nie mogą się powtarzać. Wariancja bez powtórzeń.

co wybrać?

Przykład 4

“Wybieramy 6 liczb z 49. Ile jest możliwych ‘szóstek’?”

Zbiór z podzbiorami. Kolejność nie jest istotna. Elementy nie mogą się powtarzać. Kombinacja bez powtórzeń.

co wybrać?