Rahab był mitycznym smokiem chaosu, który został zabity i pokonany przez Boga (Iz 51,9; Ps 89,11; Hi 9,13;26,12), dzięki czemu Bóg mógł stworzyć uporządkowany świat.
Imię Rahab znaczyło ‘Groźba’, ‘Burza’, ‘Pycha’.
Słudzy Rahaba z Hi 9,13 to prawdopodobnie zbuntowane duchy zamieszkujące (przetrzymywane) w Otchłani (morskiej), ale w Biblii nie ma na to potwierdzenia.
Ponieważ Egipt był dla biblijnych Izraelitów wcieleniem zła, często określano go imieniem tego potwora (Ps 87,4; Iz 30,7). Ponieważ Rahab został pokonany istniała nadzieja (a nawet pewność), że Egipt też zostanie pokonany.
Należy pamiętać, że Rahab był smokiem, a Rachab jest imieniem znanej nierządnicy z Jerycha.

Rahab -smok chaosu
Rahab (rys. Maciej Krzywicki)