Zielony Smok - logo witryny

Liczby Eulera II rodzaju (rzędu)

Gdy mamy do czynienia z permutacjami multizbioru {1,1,2,2,…,n,n} to liczba Eulera II rodzaju (rzędu) liczba Eulera określa liczbę permutacji mających dokładnie k wzniesień. Dodatkowo warunkiem jest aby wszystkie liczby występujące między każdą parą liczb m były większe od m. Gdy dwie liczby m występują bezpośrednio po sobie warunek uznaje się za spełniony.

Dokładnie ta sama liczba permutacji wystąpi, gdy wszystkie liczby występujące między parą liczb m są mniejsze od m, tyle, że wtedy otrzymujemy – oczywiście – całkiem inny zestaw liczb.

Liczba permutacji multizbioru to liczba Eulera, a liczba permutacji spełniających warunek obliczana jest z wzoru na silnie: liczba Eulera

Liczby Eulera obliczamy z wzoru rekurencyjnego:

liczba Eulera

Wiemy, że: liczba Eulera, liczba Eulera, liczba Eulera

Przykład

Mamy multizbiór: {1,1,2,2,3,3}

Liczba permutacji jest równa liczba Eulera

112233, 112323, 112332, 113223, 113232, 113322, 121233, 121323, 121332,
122133, 122313, 122331, 123123, 123132, 123213, 123231, 123312, 123321,
131223, 131232, 131322, 132123, 132132, 132213, 132231, 132312, 132321,
133122, 133212, 133221, 211233, 211323, 211332, 212133, 212313, 212331,
213123, 213132, 213213, 213231, 213312, 213321, 221133, 221313, 221331,
223113, 223131, 223311, 231123, 231132, 231213, 231231, 231312, 231321,
232113, 232131, 232311, 233112, 233121, 233211, 311223, 311232, 311322,
312123, 312132, 312213, 312231, 312312, 312321, 313122, 313212, 313221,
321123, 321132, 321213, 321231, 321312, 321321, 322113, 322131, 322311,
323112, 323121, 323211, 331122, 331212, 331221, 332112, 332121, 332211

Liczba permutacji z wzniesieniami spełniających podany warunek równa się:
liczba Eulera

n k liczba Eulera partycje
3 0 liczba Eulera 332211
1 liczba Eulera 113322
133221
221133
221331
223311
233211
331122
331221
2 liczba Eulera 112233
112332
122133
122331
123321
133122
Suma 15

Kryteria wyboru:

  • 312312 – między jedynkami jest 2 i 3 (OK), ale między dwójkami 3 i 1 – nie spełnia warunku, między trójkami jest 1 i 2 – nie spełnia warunku
  • 123321 – między jedynkami jest 2 i 3 (OK), między dwójkami jest 3 (OK) spełnia warunki – ma dwa wzniesienia: liczbę 2 i liczbę 3
Liczby Eulera II-go rodzaju (rzędu)
  k
n, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1  
1 1 0  
2 1 2 0  
3 1 8 6 0  
4 1 22 58 24 0  
5 1 52 328 444 120 0  
6 1 114 1452 4400 3708 720 0  
7 1 240 5610 32120 58140 33984 5040 0  
8 1 494 19950 195800 644020 785304 341136 40320 0  
9 1 1004 67260 1062500 5765500 12440064 11026296 3733920 362880 0  
10 1 2026 218848 5326160 44765000 155357384 238904904 162186912 44339040 3628800 0

Kody

Kody do obliczeń w języku JavaScript możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów JavaScript.

Kody do obliczeń w języku Java możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów Java.