Zielony Smok - logo witryny

Liczby Eulera I-go rodzaju (rzędu)

Liczby Eulera I-go rodzaju (rzędu) liczba Eulera wyrażają liczbę permutacji posiadających k wzniesień (wzgórz) wśród wszystkich permutacji zbioru n-elementowego.

Liczby Eulera możemy obliczyć z wzoru:

liczba Eulera

n>k

albo z rekurencyjnego wzoru:

liczba Eulera

Wiemy, że:

liczba Eulera, liczba Eulera, liczba Eulera

Przykład 1

Wzgórze to sytuacja, gdy przed daną liczbą (wzgórze) występuje liczba od niej mniejsza.

n k Permutacje liczba Eulera
1 0 {1} liczba Eulera
2 0 {2,1} liczba Eulera
1 {1,2} liczba Eulera
3 0 {3,2,1} liczba Eulera
1 {1,3,2}, {2,1,3}, {2,3,1}, {3,1,2} liczba Eulera
2 {1,2,3} liczba Eulera

 

Liczby Eulera I-go rodzaju (rzędu)
  k
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1  
1 1 0  
2 1 1 0  
3 1 4 1 0  
4 1 11 11 1 0  
5 1 26 66 26 1 0  
6 1 57 302 302 57 1 0  
7 1 120 1191 2416 1191 120 1 0  
8 1 247 4293 15619 15619 4293 247 1 0  
9 1 502 14608 88234 156190 88234 14608 502 1 0  
10 1 1013 47840 455192 1310354 1310354 455192 47840 1013 1 0  
11 1 2036 152637 2203488 9738114 15724248 9738114 2203488 152637 2036 1 0

Kody

Kody do obliczeń w języku JavaScript możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów JavaScript.

Kody do obliczeń w języku Java możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów Java.