Zielony Smok - logo witryny

Liczby Bernoulliego

Liczby Bernoulliego to liczby pojawiające się jako współczynniki w rozwinięciu w szereg Taylora funkcji:

liczby Bernoulliego

Mówiąc po ludzku, rozważamy wzory do obliczania sumy n kolejnych liczb (zaczynając od 0) podniesionych do potęgi m

Dla n = 5

liczby Bernoulliego

liczby Bernoulliego

liczby Bernoulliego

liczby Bernoulliego

liczby Bernoulliego

Uogólniając:

liczby Bernoulliego

Liczby Bernoulliego są współczynnikami stojącymi przy liczbie n1 rozwinięcia:

liczby Beroulliego

Uwagi

  • Wszystkie liczby Bernoulliego, z wyjątkiem dla n = 0 są liczbami wymiernymi niecałkowitymi.
  • Liczby Bernoulliego dla liczb nieparzystych n > 1 są równe 0.

Liczby Bernoulliego mają rozliczne zastosowania. Najlepiej zrobisz wyszukując w Internecie Bernoullli number wiki’, gdzie znajduje się największa liczba informacji o liczbach Bernoulliego.

Istnieje kilkadziesiąt wzorów pozwalających na obliczanie liczb Bernoulliego. Moim zdaniem
najlepszy i najprostszy jest wzór:

liczby Bernoulliego

n Bn
0 1 / 1
1 -1 / 2
2 1 / 6
4 -1 / 30
6 1 / 42
8 -1 / 30
10 5 / 66
12 -691 / 2730
14 7 / 6
16 -3617 / 510
18 43867 / 798
20 -174611 / 330
22 854513 / 138
24 -236364091 / 2730
26 8553103 / 6
28 -23749461029 / 870
30 8615841276005 / 14322
32 -7709321041217 / 510
34 2577687858367 / 6
36 -26315271553053477373 / 1919190
38 2929993913841559 / 6
40 -261082718496449122051 / 13530
42 1520097643918070802691 / 1806
44 -27833269579301024235023 / 690
46 596451111593912163277961 / 282
48 -5609403368997817686249127547 / 46410
50 495057205241079648212477525 / 66
52 -801165718135489957347924991853 / 1590
54 29149963634884862421418123812691 / 798
56 -2479392929313226753685415739663229 / 870
58 84483613348880041862046775994036021 / 354
60 -1215233140483755572040304994079820246041491 / 56786730
62 12300585434086858541953039857403386151 / 6
64 -106783830147866529886385444979142647942017 / 510
66 1472600022126335654051619428551932342241899101 / 64722
68 -78773130858718728141909149208474606244347001 / 30
70 1505381347333367003803076567377857208511438160235 / 4686
72 -5827954961669944110438277244641067365282488301844260429 / 140100870
74 34152417289221168014330073731472635186688307783087 / 6
76 -24655088825935372707687196040585199904365267828865801 / 30
78 414846365575400828295179035549542073492199375372400483487 / 3318
80 -4603784299479457646935574969019046849794257872751288919656867 / 230010
82 1677014149185145836823154509786269900207736027570253414881613 / 498
84 -2024576195935290360231131160111731009989917391198090877281083932477 / 3404310
86 660714619417678653573847847426261496277830686653388931761996983 / 6
88 -1311426488674017507995511424019311843345750275572028644296919890574047 / 61410
90 1179057279021082799884123351249215083775254949669647116231545215727922535 / 272118
92 -1295585948207537527989427828538576749659341483719435143023316326829946247 / 1410
94 1220813806579744469607301679413201203958508415202696621436215105284649447 / 6
96 -211600449597266513097597728109824233673043954389060234150638733420050668349987259 / 4501770
98 67908260672905495624051117546403605607342195728504487509073961249992947058239 / 6
100 -94598037819122125295227433069493721872702841533066936133385696204311395415197247711 / 33330

Kody

Kody do obliczeń w języku JavaScript możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów JavaScript.

Kody do obliczeń w języku Java możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów Java.