Zielony Smok - logo witryny

Behemot

Behemot - potwor biblijny
Ryc. Behemot (rys. Maciej Krzywcki)

Behemot nie występuje bezpośrednio w BT. Tam gdzie występuje tłumaczony jest jako hipopotam (Hi 40,15-24). Samo słowo behemot występuje tylko w komentarzu do podanego cytatu.

Nikt dziś nie wie czym był Behemot. Z trybu życia przypominał hipopotama, ale już z opisu wyglądu i pożywienia – nie.

Był ogromny. Miał dorodne genitalia, silny brzuch, duży i masywny ogon oraz silne kości i potężne nogi.

Żywił się trawą (Wujek podaje ‘siano’). Pokarmu dostarczały mu też zwierzęta górskie.

Był zwierzęciem wodnym.

Z opisu wynika, że człowiek nie mógł na niego polować. Egipcjanie jednak polowali na hipopotamy i Izraelici musieli o tym wiedzieć. Trudno więc przypuścić, że chodzi o hipopotama. Wielu badaczy uważa, że Behemot był mitycznym stworzeniem.

To, że nie był to hipopotam potwierdza fakt, że z OH wynika, że Behemot żył w Jordanie, gdzie hipopotamy oczywiście nigdy nie występowały. Najbliższe znane stanowiska znajdują o 400 km od Jordanu – nad Nilem

Być może był to stwór przypominający ogromnego, spotworniałego, zmutowanego hipopotama, tak jak na naszej ilustracji.

Behemot był wzmiankowany w apokryfach. Wydaje się, że przypomina tam pierwotne bóstwo chaosu pokonane (i oswojone) przez Jahwe. W czasach ostatecznych Behemot i Lewiatan staną się pokarmem sprawiedliwych (4 Ezdr 6,52). Jednak z Hi 40,15 wynika, że był stworzony przez Jahwe.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 138

Autor: Jacek Piechota