Zielony Smok - logo witryny

Elipsa

Niektóre przeglądarki nie obsługują tego elementu.

Polecenie tworzy elipsę albo wycinek elipsy.

W ellipse(x,y,radiusX,radiusY, rotation, startAngle, engAngle, anticlockwise) podajemy:

  • współrzędne środka elipsy
  • promień w osi X
  • promień w osi Y
  • kąt obrotu w radianach
  • kąt i kierunek rysowania tak jak w funkcji arc

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
        ctx.beginPath();
	ctx.fillStyle="green";
	ctx.ellipse(120, 120, 100, 50, 0, 0, 2*Math.PI, false);
	ctx.fill();
	ctx.beginPath();
	ctx.ellipse(320, 320, 100, 50, Math.PI/4, Math.PI, 2*Math.PI, 0, true);
	ctx.fill();