Zielony Smok - logo witryny

Gdy utworzyliśmy plik ZIP z bazą danych bardzo łatwo możemy go przekształcić w plik archiwum JAR.

Plik baza_urzedow.zip klikamy prawym klawiszem myszy.

Z menu, które sie pojawi, wybieramy opcję Zmień nazwę.

Zmieniamy rozszerzenie pliku, tak aby uzyskać plik baza_urzędów.jar

W ten sposób utworzyliśmy plik archiwum.

W wielu bardziej skomplikowanych przypadkach możemy plik JAR utworzyć korzystając z:

  • Narzędzi IDE (Eclipse, Netbeans, IntelliJ IDEA)
  • Narzędzia jar z wiersza poleceń Windows
  • Klas filtrujących dziedziczących po DeflaterOutputStream(GZIPOutputStream, ZipOutputstream,
    JarOutputStream)

Te klasy i te sposoby omówimy w innych postach. Wcześniej konieczne jest jednak dokładne poznanie specyfikacji
plików JAR, plików MANIFEST-u oraz sposobów umieszczania różnych treści w tych plikach.

Ważne też będzie poznanie sposobów podpisywania plików, etc.