Zielony Smok - logo witryny

Do napędu wkładamy pustą płytkę przeznaczoną do nagrania.

Uruchamiamy Eksplorator plików.

Klikamy jednokrotnie na literę napędu zawierającego płytkę.

Wyskakuje okno Nagrywanie dysku. Ustawiamy opcje i klikamy przycisk Dalej (Rys. 282)

Nagrywanie DVD (1)
Rys. 282. Nagrywanie DVD (1)

Przeciągamy folder bazy danej do okna Eksploratora plików (Rys. 283).

Nagrywanie DVD (2)
Rys. 283. Nagrywanie DVD (2)

Klikamy prawym klawiszem myszy w oknie Eksploratora plików i z rozwijanego menu wybieramy opcję Nagraj na dysku CD (Rys. 284).

Nagrywanie DVD (3)
Rys. 284. Nagrywanie DVD (3)

W oknie Nagrywanie na dysku CD ustawiamy opcje i klikamy przycisk Dalej (Rys. 285).

Nagrywanie DVD (4)
Rys. 285. Nagrywanie DVD (4)

Rozpoczyna się nagrywanie (Rys. 286).

Nagrywanie DVD (5)
Rys. 286. Nagrywanie DVD (5)

Baza danych została nagrana na dysk DVD.