Zielony Smok - logo witryny

Przechodzimy do folderu, zawierającego bazę danych

Folder bazy danych klikamy prawym klawiszem myszy

Z rozwijanego menu, które sie pojawi wybieramy opcję Wyślij do/Folder skompresowany (zip) (Rys. 287)

Kompresowanie pliku
Rys. 287

Obok folderu bazy danych pojawi się folder skompresowany baza_urzedow.zip (Rys. 288)

Kompresowanie pliku
Rys. 288

Innym sposobem jest użycie narzędzi kompresujących np. programu 7-Zip.