Zielony Smok - logo witryny

Jahwe czy Jehowa?

Imię Boże
Ryc. Imię (rys. Maciej Krzywcki)

Przykazania zabraniały używania imienia Boga bez potrzeby. Żydzi wierzyli, że imię Boże ma potężną moc. Dlatego unikano wymawiania imienia Boga. Tetragram JHWH występuje w Biblii parę tysięcy razy. Aby ktoś przez pomyłkę nie wypowiedział imienia Jahwe, w tekście, pod tym imieniem, dla przypomnienia używano nazwy Adonaj, co znaczy Pan.

Jeśli połączymy spółgłoski słowa Jahwe z samogłoskami słowa Adonaj to otrzymamy słowo Jehowa. Ze względów ortograficznych litera a zmienia się w e. Litera h na końcu jest niema.Słowo Jehowa w języku hebrajskim jest bezsensownym zlepkiem liter.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 43

Autor: Jacek Piechota