Zielony Smok - logo witryny

isPointInPath

Składnia: ctx.isPointInPath(x, y [, fillRule]);
ctx.isPointInPath(path, x, y [, fillRule]);

 • x – współrzędna badanego punktu
 • y – współrzędna badanego punktu
 • fillRule – ‘nonzero’ albo ‘evenodd’
 • path – Path2D do zbadania

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

In path: false

	    var canvas = document.getElementById('canvas');
      var ctx = canvas.getContext('2d');
      var result = document.getElementById('result');
      ctx.rect(10, 10, 100, 100);
      ctx.fill();
      result.innerText = ctx.isPointInPath(30, 70);