Zielony Smok - logo witryny

IsPointInStroke

Cecha nie obsługiwana w niektórych przegladarkach.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

In stroke: false

		var canvas = document.getElementById('canvas');
		var ctx = canvas.getContext('2d');
		ctx.rect(10, 10, 100, 100);
		ctx.stroke();
		result.innerText = ctx.isPointInStroke(50, 10);