Zielony Smok - logo witryny

ImageSmoothingEnabled i ImageSmoothingQuality

imageSmoothingEnabled

Składnia:
ctx.imageSmoothingEnabled = value;

 • true – wartość domyślna
 • false

Wartość domyślna: true

imageSmoothingQuality

Składnia: ctx.imageSmoothingQuality = "low" || "medium" || "high"

 • low – niska jakość odwzorowania
 • medium – średnia jakość odwzorowania
 • high – wysoka jakość odwzorowania

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

        var canvas = document.getElementById('canvas');
        var ctx = canvas.getContext('2d');
        var img = new Image();
        img.src = "images/pies.jpg";
        img.onload = function () {
          ctx.imageSmoothingQuality = 'low';
          ctx.drawImage(img, 0, 0);
        };