Zielony Smok - logo witryny

Ile wody mieściło ‘morze’ Salomona?

morze Salomona
Ryc. ‘Morze’ Salomona (rys. Maciej Krzywcki)

Właściwie był to odlew morza o wymiarach (1Krl 7,23; 2Krn 4,2):

  • średnica – 10 łokci
  • wysokość – 5 łokci
  • obwód – 30 łokci
  • pojemność – 2000 batów (1Krl 7,26) albo 1000 batów (2Krn 4,5)

Pojemność wynosiła:

  • 2000 batów x 23 l = 46 000 l albo 46 m3
  • 1000 batów x 23 l = 23 000 l albo 23 m3

Jeżeli przyjmiemy łokieć 0.443 m to wymiary basenu wynosiły:

  • średnica – 4.43 m
  • wysokość 2,215 m, zakładamy, że basen był napełniony do 2/3 wysokości czyli ok. 1.5 m
  • obwód – 13,29 m. Prawidłowy obwód powinien wynosić 31.4 łokcia, czyli 13.91 m. Izraelici nie znali prawidłowej wartości liczby Π

Przy takich wymiarach objętość wynosiła Π x r2 x h, czyli:

morze Salomona

Jak widzimy objętość basenu wynosiła 1000 batów, czyli 2300 (współczesnych) wiader wody.

Jest to zaledwie niewielki basen przydomowy.

Po dokładnych obliczeniach objętości ścian i dna basenu i przy uwzględnieniu ciężaru właściwego ówczesnego brązu 8.4 g/cm3 zobaczymy, że użyty brąz ważył około 29.7 tony.

Na ówczesne warunki (ok. 950 r. p.n.e) był sporym osiągnięciem inżynierii. Wykonanie takiego odlewu z brązu – w ówczesnych warunkach było bardzo trudne. Byłoby trudne również dzisiaj.

Odlew wykonał fenicki odlewnik Hiram, który przybył do Izraela na zaproszenie Króla Salomona. Wykonał też wiele innych, mniejszych, odlewów z brązu.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 328

Autor: Jacek Piechota