Zielony Smok - logo witryny

Kłopoty z liczbami

Ilu synów miał Absalom?

3≠0

2Sm 14, 27 2Sm 18, 18
Absalomowi urodziło się trzech synów i jedna córka. […] Absalom jeszcze za swego życia zbudował sobie stelę w Dolinie Królewskiej. Tłumaczył sobie: «Nie mam syna, który by upamiętnił moje imię». […]

Ile sprzętów zwrócono Izraelitom?

5400≠2499

Sprzęt Liczba
czasze złote 30
czasze srebrne 1000
mchlp* 29
puchary złote 30
puchary srebrne 410
inne sprzęty 1000
Razem 5400

Podana w Księdze liczba ogółem jest błędna. Po podsumowaniu otrzymujemy liczbę 2499.

Ile dzieci miała Mikal?

5≠0

2Sm 6, 23 2Sm 21,8
BT: “Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej
śmierci.”
BT: “[…] pięciu synów Merab, córki Saula, […]”
Septuaginta: “Melchol, córka Saula, nie miała dziecka aż do
dnia swej śmierci.”
Septuaginta: “[…] oraz pięciu synów Melchol, córki Saula,
[…]”
Oryginał hebrajski: “Mikal, córka Saula, nie miała dziecka
aż do dnia swej śmierci.”
Oryginał hebrajski: “[…] oraz pięciu synów Mikal, córki
Saula, […]”

W BT tłumacze dokonali fałszerstwa przerabiając Mikal na inną osobę – jej siostrę. Zgodnie z tekstem ST dzieci zostały urodzone przez Mikal i nie mogły być dziećmi adoptowanymi.

Ile lat panował Omri?

8≠12

Omri był przy władzy od 31 roku rządów króla Asy i panował 12 lat (1Krl 16,23), czyli panował do 43 roku rządów Asy. Jednak w 38 r. rządów króla Asy do władzy doszedł jego syn Achab (1Krl16,28-29), co oznacza, że Omri panował nie więcej niż 8 lat.

Ile lat panował Joram?

22≠42

Król Joram objął rządy mając 32 lata i panował 8 lat (2Krn 21,20). Umarł więc młodo mając 40 lat. Po nim na tron wstąpił jego syn Ochozjasz, który w momencie objęcia władzy miał 22 lata (2Krn 22, 2). Jednak w OH miał on 42 lata. Czyli był 2 lata starszy niż jego ojciec. Jednak w innym miejscu opisującym te zdarzenia (2Krl 8,26) mówi się, że Ochozjasz miał 22 lata i dlatego dla uzgodnienia relacji fałszuje się powyższy zapis.

Ilu Aramejczyków zabił Dawid?

700 koni≠7000 walczących na rydwanach

Według (2Sm 10,18) oraz (1Krn 19,18) Dawid zabił:

  2 Sm 10,18 1 Krn 19, 18
koni zaprzęgowych 700  
pieszych   40000
jeźdźców 40000  
walczących na rydwanach   7000

Ilu nadzorców miał Salomon?

3300≠3600

Zgodnie z (1Krl 5,30) prace budowlane nadzorowało 3300 nadzorców, a według (2Krn 2,17) 3600 nadzorców.

Jeźdźcy czy konie?

jeździec≠koń

(2 Krn 9,25) – 4 000 przegród dla koni i rydwanów i 12 tys. jezdnych
OH – 4 000 zaprzęgów konnych i rydwanów i 12 tys. jezdnych).

(1Krl 5,6) – 4 000 stajni dla koni i powozów i 12 tys. wierzchowców
(OH – 4000 stajni dla koni do powozów i 12 tys. jeźdźców).

Ile wody mieściło ‘morze’ Salomona?

Ile wody mieściło ‘morze’ Salomona?

Ile lat żył Terach?

145≠205

Terach, ojcie Abra(ha)ma, zmarł w Charanie w wieku 205 lat (Rdz 11,32).

Syn, Abra(ha)m, urodził się, gdy ojciec miał 70 lat (Rdz 12,4). Abra(ha)m wyruszył na wędrówkę do Kanaanu, gdy ojciec zmarł, a on sam miał 75 lat (Rdz 11,32).

Wynika z tego, że ojciec mógł żyć co najwyżej 70 + 75 = 145 lat.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 51

Autor: Jacek Piechota