Zielony Smok - logo witryny

Ile nóg mają owady?

Ryc. Mrówka – owad nieczysty (rys. Mirosława Piechota)

Do zwierząt nieczystych zostały zaliczone czworonożne owady (Kpł 11,20).

Oczywiście – jak widzimy – ten owad ma 6 odnóży, podobnie jak wszystkie inne znane owady. Łacińska nazwa owadów brzmi Hexapoda (sześcionogi). Z tego wynika, że wszystkie owady są zwierzętami czystymi.

A może w czasach biblijnych owady były czworonożne, a dodatkową parę odnóży otrzymały w wyniku mutacji? Jest to oczywiście niemożliwe, chyba, że była to cudowna mutacja.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 24

Autor: Jacek Piechota