Zielony Smok - logo witryny

Czy nietoperz to ptak?

Nietoperz
Ryc. Nietoperz – ‘ptak’ nieczysty (rys. Mirosława Piechota)

Do ptaków nieczystych zaliczone zostały nietoperze (Kpł 1,13.19 oraz Pwt 14,11-12.18).

Oczywiście nietoperz jest ssakiem, o czym mogli nie wiedzieć autorzy Biblii. Jeśli jednak Biblia została napisana pod Bożym natchnieniem to skąd ten błąd? Bóg powinien przecież znać się na systematyce zwierząt.

Faktem jest, że Biblia nie jest podręcznikiem zoologii systematycznej i jej zadaniem nigdy nie było nauczanie zoologii. Być może Bóg uznał, że dla celów praktycznych wystarczy, aby nietoperze – ponieważ mają skrzydła – zaliczyć po prostu do ptaków. W końcu pierwszy systematyk urodził się dopiero na początku XVIII wieku, czyli parę tysięcy lat później.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 25

Autor: Jacek Piechota