Zielony Smok - logo witryny

Czy zwierzęta mają duszę?

Kościół katolicki twierdzi, że jedynie człowiek ma duszę. Przyjrzyjmy się jednak temu co mówi na ten temat Biblia. Zajrzyjmy do NT:

Ap 8,9

i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń – te, które mają dusze – […]

Z tych słów wynika, że przynajmniej 1/3 zwierząt ma duszę.

Moim zdaniem zwierzęta wyższe mają dusze, a zwierzęta niższe duszy nie posiadają. W opisanym przypadku wyginęły najpierw zwierzęta wyższe.

Stosowane czasami tłumaczenie Ap 8,9: ‘- te, które są ożywione -‘ jest oczywiście nieprawidłowe. Z tego zapisu wynikałoby, że istnieją również stworzenia, które ‘nie są ożywione’ – co jest absurdem.

A oto drugi opis stworzenia człowieka w Biblii:

Rdz 2, 7

wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia*, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą**.

* tchnienie życia, czyli dusza. W oryginale hebrajskim użyte tu słowo ruach jest tym samym słowem, którym określa się Ducha (Świętego).
**Poprawne tłumaczenie powinno dosłownie brzmieć: ‘duszą żyjącą’. Prawidłowe tłumaczenie występuje w Biblii w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Wszędzie tam, gdzie BT mówi o ‘istocie żywej’ Biblia Wujka, w relacji o stworzeniu, mówi o ‘duszy żyjącej’ – w odniesieniu zarówno do człowieka jak i zwierząt.

Gdy zajrzymy dalej zobaczymy, że zwierzęta również zostały ulepione z gliny i stały się ‘duszami żyjącymi’.

Rdz 2,19

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę “istota żywa”.

Podobnie było w czasie potopu:

Rdz 7,22

Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.

Księga Koheleta potwierdza to co powiedziano powyżej:

Koh 3, 18-21 

18 […] Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli,
że sami przez się są tylko zwierzętami.
19 Los bowiem synów ludzkich jest ten sam,
co i los zwierząt;
los ich jest jeden:
jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego,
i oddech życia ten sam.
W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt,
bo wszystko jest marnością.
20 Wszystko idzie na jedno miejsce:
powstało wszystko z prochu
i wszystko do prochu znów wraca.
21 Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę,
a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi?

Dusza psa
Ryc. Dusza psa (rys. Maciej Krzywcki)

Ludzie i zwierzęta posiadają duszę. Najbardziej tajemniczy wers 21 mówi o możliwym różnym losie dusz ludzi i zwierząt po śmierci. Czyżby była to pierwotna wersja i biblijne potwierdzenie istnienia Tęczowego Mostu?

Jak widzimy, Biblia i współczesna nauka mówią nam o równości człowieka i zwierząt. Biblia potwierdza, że zarówno zwierzęta, jak i ludzie mają dusze. Kościół katolicki, ze względów dogmatycznych, fałszuje słowa Biblii, przyznaje człowiekowi uprzywilejowaną pozycję i jednocześnie pozbawia go nadziei na spotkanie swoich ukochanych przyjaciół w niebie czy zaświatach.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 15

Autor: Jacek Piechota