Zielony Smok - logo witryny

Gwiazda Izydy (Gwiazda Ishtar)

Dobry opis można przeczytać na Wikipedii.

Byłby bardzo dobry, gdyby nie fakt, że autor nie bardzo rozumiał jak ruch Wenus i Ziemi tworzą pentagram:

“Według niektórych źródeł już w prehistorii zaobserwowano, że planeta Wenus wykonuje na nieboskłonie pentagram w ciągu 8 lat[…]. Ruch planety na sferze niebieskiej odtwarza zmiany nachylenia ekliptyki względem horyzontu, a brak współmierności między długością roku ziemskiego i okresem obiegu Słońca przez Wenus nie umożliwia jednak uzyskania nawet toru o kształcie gwiazdy czteropromiennej. W bardzo długim czasie kolejne efemerydy planety wyznaczają dwa wycinki koła o takich samych kątach wierzchołkowych. Tor gwiazdy pięciopromiennej jest również niemożliwy, gdyż planeta nigdy nie porusza się po sferze niebieskiej w kierunku zenitu, a wyłącznie w pobliżu ekliptyki. Tego szczegółu trajektorii nie odtworzyłoby także uwzględnienie nachylenia płaszczyzny orbity planety do płaszczyzny ekliptyki.

Więcej o Wenus

Aby to objaśnić napisałam animację pokazująca ruch Ziemi i Wenus dookoła Słońca oraz ich spotkania na linii ze Słońcem, nazywane koniunkcjami dolnymi. Koniunkcje są górne, gdy Wenus i Ziemia są w linii ze Słońcem, ale po przeciwnych stronach Słońca. Gdy miejsca koniunkcji dolnych (albo górnych) połączymy liniami, otrzymamy kształt pentagramu, nazywany Gwiazdą Izydy albo Gwiazdą Isztar.

Dzięki temu, że punkt 1 i 6 nie pokrywają się, gwiazda stopniowo rotuje.

Klasa GwiazdaIzydy
package wenus;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.*;
import java.net.*;
import javax.imageio.*;
import javax.swing.*;
public class GwiazdaIzydy {
  private static final long serialVersionUID = -3293133848695030716L;
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setTitle("Koniunkcje dolne Wenus");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    JPanel panel = new AnimPanel();
    frame.getContentPane().add(panel);
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);
  }
}
class AnimPanel extends JPanel implements ActionListener {
  private static final long serialVersionUID = -7557309579087167870L;
  private double angleZ = Math.toRadians(180.0);
  private double angleW = Math.toRadians(180.0);
  private final Plansza plansza;
  private final Wenus wenus;
  private final Ziemia ziemia;
  private final Timer timer;
  private final JButton button;
  private boolean bool;
  public AnimPanel() {
    bool = true;
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(452, 452));
    setBounds(0, 0, 452, 452);
    setBackground(Color.WHITE);
    plansza = new Plansza();
    ziemia = new Ziemia();
    ziemia.setLocation(10, 200);
    wenus = new Wenus();
    wenus.setLocation(54, 202);
    add(ziemia);
    add(wenus);
    add(plansza);
    timer = new Timer(25, this);
    button = new JButton();
    button.setBounds(375, 5, 70, 20);
    button.setText("Start");
    add(button);
    button.addActionListener(e -> {
      if (bool) {
        bool = false;
        timer.start();
        angleZ = Math.toRadians(180.0);
        angleW = Math.toRadians(180.0);
        button.setText("Stop");
        plansza.eraseDigits();
      } else {
        bool = true;
        timer.stop();
        button.setText("Start");
      }
    });
    //timer.start();
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    int CENTER_X = 226;
    int xz = CENTER_X + (int) (Math.cos(angleZ) * 200);
    int CENTER_Y = 226;
    int yz = CENTER_Y + (int) (Math.sin(angleZ) * 200);
    ziemia.setLocation(xz - 15, yz - 15);
    double angleChangeZ = -3.0;
    angleZ += Math.toRadians(angleChangeZ);
    //-
    int xw = CENTER_X + (int) (Math.cos(angleW) * 158);
    int yw = CENTER_Y + (int) (Math.sin(angleW) * 158);
    wenus.setLocation(xw - 12, yw - 12);
    double angleChangeW = angleChangeZ * 1.625;
    angleW += Math.toRadians(angleChangeW);
    if (Math.toDegrees(angleZ) <= -2710) {
      timer.stop();
      bool = true;
      button.setText("Start");
    }
    if (Math.toDegrees(angleZ) <= -2700) {
      plansza.setDigits(6);
    }
    if (Math.toDegrees(angleZ) <= -2124) {
      plansza.setDigits(5);
    }
    if (Math.toDegrees(angleZ) <= -1548) {
      plansza.setDigits(4);
    }
    if (Math.toDegrees(angleZ) <= -972) {
      plansza.setDigits(3);
    }
    if (Math.toDegrees(angleZ) <= -396) {
      plansza.setDigits(2);
    }
    if (Math.toDegrees(angleZ) < 180) {
      plansza.setDigits(1);
    }
  }
}
class Plansza extends JComponent {
  private static final long serialVersionUID = 5047877456045895256L;
  private static final Color color = new Color(225, 0, 0);
  private static final Font font = new Font("Dialog", Font.BOLD, 14);
  private BufferedImage plansza;
  private boolean jedynka, dwojka, trojka, czworka, piatka, szostka = false;
  public Plansza() {
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(452, 452));
    setBounds(0, 0, 452, 452);
    URL url_plansza = getClass().getClassLoader().getResource(
        "assets/startcircle.png");
    try {
      plansza = ImageIO.read(url_plansza);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  public void setDigits(int digit) {
    switch (digit) {
      case 6:
        szostka = true;
      case 5:
        piatka = true;
      case 4:
        czworka = true;
      case 3:
        trojka = true;
      case 2:
        dwojka = true;
      case 1:
        jedynka = true;
        repaint();
        break;
    }
  }
  public void eraseDigits() {
    szostka = false;
    piatka = false;
    czworka = false;
    trojka = false;
    dwojka = false;
    jedynka = false;
    repaint();
  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    g2.drawImage(plansza, 25, 25, 402, 402, this);
    g2.setColor(color);
    g2.setFont(font);
    g2.setStroke(new BasicStroke(1.5f));
    if (jedynka) {
      g2.drawString("1", 60, 228);//
    }
    if (dwojka) {
      g2.drawString("2", 365, 150);//
      g2.drawLine(70, 223, 360, 149);//
    }
    if (trojka) {
      g2.drawString("3", 164, 385);//
      g2.drawLine(360, 149, 168, 370);//
    }
    if (czworka) {
      g2.drawString("4", 200, 68);//
      g2.drawLine(168, 370, 206, 72);//
    }
    if (piatka) {
      g2.drawString("5", 342, 345);
      g2.drawLine(206, 72, 340, 333);//
    }
    if (szostka) {
      g2.drawString("6", 60, 213);//
      g2.drawLine(340, 333, 71, 210);//
    }
  }
}
class Wenus extends JComponent {
  private static final long serialVersionUID = 8378878992801370265L;
  private BufferedImage wenus;
  public Wenus() {
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(24, 24));
    setBounds(0, 0, 24, 24);
    setBackground(Color.WHITE);
    URL url_wenus = getClass().getClassLoader().getResource(
        "assets/wenus.png");
    try {
      wenus = ImageIO.read(url_wenus);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    g2.drawImage(wenus, 0, 0, 24, 24, null);
  }
}
class Ziemia extends JComponent {
  private static final long serialVersionUID = 5464955575397485167L;
  private BufferedImage ziemia;
  public Ziemia() {
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(30, 30));
    setBounds(0, 0, 30, 30);
    setBackground(Color.WHITE);
    URL url_ziemia = getClass().getClassLoader().getResource(
        "assets/ziemia.png");
    try {
      ziemia = ImageIO.read(url_ziemia);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    g2.drawImage(ziemia, 0, 0, 30, 30, null);
  }
}
Wynik

Po uruchomieniu i kliknięciu przycisku Start uruchamiamy animację nagraną na poniższym filmiku.