Zielony Smok - logo witryny

Animacja “Rój owadów” podążających za kursorem myszy

Pomysł tej animacji nie był moim pomysłem. Inspiracją był rój owadów przedstawiony w książce: Bhangal S., 2000. Flash 5. ActionScript. Podstawy, Helion, rozdz. 10. Animacja w ActionScript różni się tak bardzo od animacji w języku Java, że aplikacja została (oczywiście) napisana od nowa.

Uwagi do wykonania

Ciało owada Body implementuje Shape.

Klasa Insect wykorzystuje klasę Body do stworzenia całego owada i określenia parametrów jego ruchu. Każdy owad jest obiektem implementującym Runnable. Jednym słowem żyje na swój własny sposób, w swoim własnym wątku.

Klasa Swarm tworzy rój owadów i środowisko życia dla nich.

Klasa Util zawiera parę potrzebnych metod.

Klasa Main uruchamia aplikację.

Klasy

Klasa Body
package swarm;

import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

public class Body implements Shape {

  private final GeneralPath path;

  public Body(float x, float y, float w, float h) {
    path = new GeneralPath();
    path.moveTo(x, y);
    path.lineTo(x + w / 2f, y + 2f * h / 3f);
    path.lineTo(x + w, y);
    path.moveTo(x + w / 4f, y + h);
    path.lineTo(x + w / 2f, y + 2f * h / 3f);
    path.lineTo(x + 3f / 4f * w, y + h);
  }

  @Override
  public boolean contains(Point2D p) {
    return path.contains(p);
  }

  @Override
  public boolean contains(Rectangle2D r) {
    return path.contains(r);
  }

  @Override
  public boolean contains(double x, double y) {
    return path.contains(x, y);
  }

  @Override
  public boolean contains(double x, double y, double w, double h) {
    return path.contains(x, y, w, h);
  }

  @Override
  public Rectangle getBounds() {
    return path.getBounds();
  }

  @Override
  public Rectangle2D getBounds2D() {
    return path.getBounds2D();
  }

  @Override
  public PathIterator getPathIterator(AffineTransform at) {
    return path.getPathIterator(at);
  }

  @Override
  public PathIterator getPathIterator(AffineTransform at, double flatness) {
    return path.getPathIterator(at, flatness);
  }

  @Override
  public boolean intersects(Rectangle2D r) {
    return path.intersects(r);
  }

  @Override
  public boolean intersects(double x, double y, double w, double h) {
    return path.intersects(x, y, w, h);
  }
}
Klasa Insect
package swarm;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class Insect extends JComponent implements Runnable {
  private static final long serialVersionUID = -1022417174863360222L;
  private static final double a = 20.0;
  private static final double b = 50;
  private static final double c = 2 * b;
  private static final double d = 4 * b;
  private static final double e = 8 * b;
  private static final double f = 12 * b;
  private static final double p1 = 0.8;
  private static final double p2 = 0.9;
  private Body body;
  private double x;
  private double y;
  private double dx = 0;
  private double dy = 0;
  private double tX = 0;
  private double tY = 0;
  private double oTX = 0;
  private double oTY = 0;
  private double rX = (Math.random() * d) - c;
  private double rY = (Math.random() * d) - c;
  private Color color;

  public Insect() {
    this(Color.BLACK);
  }

  public Insect(Color color) {
    this.color = color;
    body = new Body(1, 1, 4, 3);
    x = Util.randomInRange(d, f);
    y = Util.randomInRange(d, f);
    setBounds(0, 0, 6, 5);
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setColor(color);
    g2.draw(body);
  }

  @Override
  public void run() {
    while (true) {
      move(Insect.this.getParent());
      this.setLocation((int) x, (int) y);
      Insect.this.getParent().repaint();
      try {
        Thread.sleep(20);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  public void move(Container panel) {
    Point cursor = Insect.this.getParent().getMousePosition();
    if (cursor != null) {
      tX = cursor.getX();
      tY = cursor.getY();
      if ((tX == oTX) && (Math.random() > p2)) {
        rX = (Math.random() * c) - b;
        rY = (Math.random() * c) - b;
      } else if ((tX != oTX) && (Math.random() > p1)) {
        rX = (Math.random() * e) - c;
        rY = (Math.random() * e) - c;
      }
      dx = tX - x + rX;
      dy = tY - y + rY;
      x = Math.round(x + dx / a);
      y = Math.round(y + dy / a);
      oTX = tX;
      oTY = tY;
    } else {
      tX = oTX;
      tY = oTY;
      if ((tX == oTX) && (Math.random() > p2)) {
        rX = (Math.random() * c) - b;
        rY = (Math.random() * c) - b;
      } else if ((tX != oTX) && (Math.random() > p1)) {
        rX = (Math.random() * e) - d;
        rY = (Math.random() * e) - d;
      }
      dx = tX - x + rX;
      dy = tY - y + rY;
      x = Math.round(x + dx / a);
      y = Math.round(y + dy / a);
      oTX = tX;
      oTY = tY;
    }
  }

  public Body getBody() {
    return body;
  }

  public void setBody(Body body) {
    this.body = body;
  }

  public double getThisX() {
    return x;
  }

  public void setThisX(double thisX) {
    this.x = thisX;
  }

  public double getThisY() {
    return y;
  }

  public void setThisY(double thisY) {
    this.y = thisY;
  }

  public double getDx() {
    return dx;
  }

  public void setDx(double dx) {
    this.dx = dx;
  }

  public double getDy() {
    return dy;
  }

  public void setDy(double dy) {
    this.dy = dy;
  }

  public double getTargetX() {
    return tX;
  }

  public void setTargetX(double targetX) {
    this.tX = targetX;
  }

  public double getTargetY() {
    return tY;
  }

  public void setTargetY(double targetY) {
    this.tY = targetY;
  }

  public double getOldTargetX() {
    return oTX;
  }

  public void setOldTargetX(double oldTargetX) {
    this.oTX = oldTargetX;
  }

  public double getOldTargetY() {
    return oTY;
  }

  public void setOldTargetY(double oldTargetY) {
    this.oTY = oldTargetY;
  }

  public double getRandX() {
    return rX;
  }

  public void setRandX(double randX) {
    this.rX = randX;
  }

  public double getRandY() {
    return rY;
  }

  public void setRandY(double randY) {
    this.rY = randY;
  }

  public Color getColor() {
    return color;
  }

  public void setColor(Color color) {
    this.color = color;
  }
}
Klasa Swarm
package swarm;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class Swarm extends JPanel {

  private static final long serialVersionUID = 6253469964190884324L;
  private int number;

  public Swarm(int number) {
    this.number = number;
    setPreferredSize(new Dimension(Util.FRAME_SIZE, Util.FRAME_SIZE));
    setLayout(null);
    setBounds(0, 0, Util.FRAME_SIZE, Util.FRAME_SIZE);
    for (int i = 0; i < number; i++) {
      Insect insect = new Insect(Color.BLACK);
      add(insect);
      Thread t = new Thread(insect);
      t.start();
    }
  }

  public int getNumber() {
    return number;
  }

  public void setNumber(int number) {
    this.number = number;
  }
}
Klasa Util
package swarm;

public class Util {

  private Util() {
  }

  public static final int FRAME_SIZE = 800;

  public static int randomInRange(int min, int max) {
    int random = -1;
    if (min > max) {
      System.out.println("pierwsza liczba musi byc mniejsza od drugiej");
    } else {
      random = (int) (Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min);
    }
    return random;
  }

  public static double randomInRange(double min, double max) {
    double rR = -1;
    if (min > max) {
      System.out.println("pierwsza liczba musi byc mniejsza od drugiej");
    } else {
      rR = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
    }
    return rR;
  }
}
Klasa Main
package swarm;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class Main extends JFrame {

  private static final long serialVersionUID = -4401137932946724934L;

  public Main() {
    Swarm swarm = new Swarm(25);
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(Util.FRAME_SIZE, Util.FRAME_SIZE));
    setBounds((Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2)
        - (Util.FRAME_SIZE / 2), (Toolkit.getDefaultToolkit()
        .getScreenSize().height / 2)
        - (Util.FRAME_SIZE / 2), Util.FRAME_SIZE, Util.FRAME_SIZE);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Swarm");
    setResizable(false);
    add(swarm);
    setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new Main());
  }
}

Wynik