Zielony Smok - logo witryny

Guzy mieszkańców Aszodu

Guzy mieszkańców Aszodu
Ryc. Czyrak mnogi (rys. Maciej Krzywicki)

W 1 Sm 5,6 oraz Ps 78,66 znajdują się informacje, że Bóg poraził od tyłu mieszkańców Aszodu (miasto filistyńskie) i wystąpiły na nich guzy. Ludzie zaczęli umierać. Była to kara za zabranie i przechowywanie Arki Przymierza.

W komentarzu do BT znajduje się informacja, że były to guzy hemoroidalne. Nie może to być prawdą, gdyż nie ma czegoś takiego jak guzy hemoroidalne, a gdyby nawet były to od nich się nie umiera.

W komentarzach do ST znajduje się informacja, że mogła to być dżuma dymienicza, zwłaszcza że w Septuagincie: 1 Sm 6,1 zachowała się informacja, że tamte tereny nawiedziła plaga myszy, ale prawdopodobnie ta choroba nie występowała wtedy jeszcze na tamtych terenach. W przypadku epidemii dżumy umarło by znacznie więcej osób.

Wiemy jedynie, że choroba atakowała tył człowieka, objawiała się w postaci guzów i w wielu wypadkach powodowała śmierć. Studiując książki do bakeriologii można dowiedzieć się, że prawdopodobnie był to czyrak mnogi, czyli ‘mnogie, połączone ropnie obejmujące mieszki włosowe, gruczoły potowe i otaczające tkanki, występujące najczęściej na szyi i karku’. Są one niebezpieczne, gdyż mogą powodować bakteriemię, czyli pojawienie się bakterii we krwi, co bez intensywnej antybiotykoterapii i interwencji chirurgicznej może być śmiertelnie niebezpieczne. Czyrak mnogi powodowany jest przez gronkowca złocistego Staphylococcus aureus.

Czy było to pierwsze użycie broni biologicznej?

Czy Bóg nie mógł im zapewnić jakiejś bardziej humanitarnej śmierci?

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 113

Autor: Jacek Piechota