Zielony Smok - logo witryny

Wieża Babel

Rdz 11,1-9

1 Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.
2. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear1i tam zamieszkali.
3. I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej,
4. rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
5. A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie,
6. i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
7. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
8. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
9. Dlatego to nazwano je Babel2, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Ryc. Wieża Babel (rys. Maciej Krzywcki, anim. Anna Szpakowska)


O
pisana powyżej historia jest prawdopodobnie historią budowy zigguratu Etemenanki w Babilonie. Nie wiadomo dokładnie kiedy świątynia powstała. Tekst pochodzący z 2250 r. p.n.e. mówi o budowie wieży świątynnej (migdol) w świątyni (ziggurat). Prawdopodobnie budowa ta nie została zakończona.

Ziggurat był wielokrotnie niszczony w czasie kolejnych wojen.

Wiadomo, że w późniejszych czasach ziggurat odbudowywano za Assarhaddona (681-669 p.n.e.), potem za Nabuchodonozora II (605-562 p.n.e.). W 472 r. p.n.e zamierzał go odbudować Aleksander Wielki, ale zmarł zanim zdążył to zrobić.

Budowlę opisywał Herodot (ok. 460 p.n.e.). Najniższa kondygnacja zbudowana była na planie kwadratu o boku 90 m (90×90 m) i wysokości 33 m(!). Na niej wznosiło się pięć wyższych pięter o wysokości 18 – 6 m. Budowlę wieńczyła świątynia gdzie, według zapewnień kapłanów zstępował Bóg Marduk. Właśnie ta wieża w cytowanym fragmencie w oryginale hebrajskim została nazwana ‘balal’ (pogmatwać, pomieszać) (pol. Babel).

Babel – jest hebrajską nazwą Babilonu.

Babilon po babilońsku znaczy ‘brama Boga’.

Nie ma 100% pewności, że babiloński ziggurat jest wieżą z Rdz 11, ale jest to bardzo prawdopodobne.

Być może pierwsza odbudowa wieży nie odbyła się, bo budowniczy pokłócili się (nie mogli się dogadać -‘mówili różnymi językami’) i ekipa rozjechała się w różne strony świata. Do historii dodano Pana Boga i w ten sposób powstał nowy fragment Biblii.

Zgodnie z Biblią Adam ‘ulepił się’ ze znajomością języka, szczególnie gramatyki. Adam rozwijał język, głównie pod względem słowotwórczym – nadając nazwy różnym zwierzętom. Po potopie pozostała grupa 8 osób mówiących tym samym – ‘adamowym’ językiem. Dopiero po rozprzestrzenieniu się ich potomków po świecie, zaczęły powstawać nowe języki. Oczywiście języki mogły również zanikać i mieszać się ze sobą, co spowodowało galimatias, który obecnie obserwujemy.

W informatyce jest podobnie. Najpierw powstał jeden język. Potem lawinowo zaczęły pojawiać się odmiany pierwszego języka jak i zupełnie nowe języki.

Nie ważne jak było – pozostała nam piękna biblijna historia. Teraz już wiemy, dlaczego czasami jest tak trudno dogadać się z drugim człowiekiem.

A może było tak jak na obrazku. Potem był strajk i wszyscy stracili pracę i rozjechali się po świecie w poszukiwaniu zarobku.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 98

Autor: Jacek Piechota