Zielony Smok - logo witryny

Gradient radialny (3)

Gradient rozpięty jest między małym białym kołem, a dużym kołem niebieskim.

Między nimi dodano trzy równo rozmieszczone kolory: czerwony (0.25), zielony (0.5), żółty(0.75).

Czerwone koła – pomocnicze – pokazują okręgi kół pomiędzy którymi rozpięty jest gradient.

Ponieważ kolor niebieski nie ma ogranicznika, jest rozciągany na całą płaszczyznę.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var w = cv.width;
	var h = cv.height;
	var grd = ctx.createRadialGradient(150, 150, 20, 250, 150, 150);
	grd.addColorStop(0, "white");
	grd.addColorStop(0.25, "red");
	grd.addColorStop(0.5, "green");
	grd.addColorStop(0.75, "yellow");
	grd.addColorStop(1, "blue");
	ctx.fillStyle = grd;
	ctx.rect(0, 0, w, h);
	ctx.fill();