Zielony Smok - logo witryny

Gradient kołowy (2)

Gradient utworzony przez mniejsze koło niebieskie i większe koło białe.

Czerwone koła – pomocnicze pokazują okręgi kół pomiędzy którymi rozpięty jest gradient.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var w = cv.width;
	var h = cv.height;
	var grd = ctx.createRadialGradient(150, 150, 50, 250, 150, 150);
	grd.addColorStop(0, "blue");
	grd.addColorStop(1, "white");
	ctx.fillStyle=grd;
	ctx.rect(0,0, w, h);
	ctx.fill();