Zielony Smok - logo witryny

Gradient liniowy wielokolorowy

Linia gradientu przebiega wzdłuż przekątnej wypełnianego kwadratu.

Gradient tworzy 5 kolorów:

  • czarny – na początku linii
  • niebieski – na końcu linii

oraz kolory pośrednie umieszczone pomiędzy nimi:

  • czerwony – w odległości 0.4 * długość linii
  • zielony – w połowie długości linii
  • żółty – w odległości 0.6 * długość linii

 

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var w = cv.width;
	var h = cv.height;
	var grd = ctx.createLinearGradient(0, 0, w,h);
	grd.addColorStop(0, "black");
	grd.addColorStop(0.4, "red");
	grd.addColorStop(0.5, "green");
	grd.addColorStop(0.6, "yellow");
	grd.addColorStop(1, "blue");
	ctx.fillStyle=grd;
	ctx.rect(0,0, w, h);
	ctx.fill();