Zielony Smok - logo witryny

Gradient liniowy kątowy

Linia gradientu przebiega wzdłuż przekątnej wypełnianego kwadratu.

Gradient składa się z dwóch kolorów, biały na początku linii i niebieski na końcu linii.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var w = cv.width;
	var h = cv.height;
	var grd = ctx.createLinearGradient(0, 0, w,h);
	grd.addColorStop(0, "white");
	grd.addColorStop(1, "blue");
	ctx.fillStyle=grd;
	ctx.rect(0,0, w, h);
	ctx.fill();