Zielony Smok - logo witryny

Czy można zobaczyć Boga?

Wj 33,20

20 I znowu rzekł: «Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu».

J 1,18

18 Boga nikt nigdy nie widział, […]

Rdz 32,25-32

25. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki,
26. a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim.
27. A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!»
28. Wtedy [tamten] go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub».
29. Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś».
30. Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» – i pobłogosławił go na owym miejscu.
31. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie».
32. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę.

Rdz 35,9-10

9. Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan-Aram i błogosławiąc mu
10. powiedział do niego:
` «Imię twe jest Jakub,
ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem,
lecz będziesz miał imię Izrael».
I tak otrzymał imię Izrael.

walka Jakuba z Bogiem
Ryc. Biblijne kung fu 1 (kopnięcie w biodro) (rys. Maciej Krzywcki)
walka Jakuba z Bogiem
Ryc. Biblijne kung fu 2 (Jakub zwycięża) (rys. Maciej Krzywcki)

Ryc. Położenie Penuel
(rys. Jacek Piechota)

Jakub – niemal 100-letni starzec walczy z Bogiem i zwycięża! Widzi oblicze Boga i nie traci życia!

Czyżby Bóg skłamał?

Czyżby Jan nie znał Biblii?

Dlaczego w ostatnim cytacie nic nie mówi się o walce?

‘Penuel’ znaczy ‘oblicze Boga’.

‘Izrael’ znaczy ‘Bóg walczy’.

Od tamtej pory Izraelici mają zakaz spożywania ‘ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy’.

Inne osoby też widziały Boga: Mojżesz, Aaron, Nadab, Abihu i siedemdziesięciu starszych Izraela (Wj 24,9-11).

Bóg był też widywany w postaci Anioła (Sdz 13,21-22), w którego postaci występował oraz w wizjach proroków na tronie (Iz 6,1; Dn 9,9)

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 150

Autor: Jacek Piechota