Zielony Smok - logo witryny

Gradient liniowy pionowy

Linia gradientu przebiega wzdłuż lewego brzegu wypełnianego prostokąta.

Gradient tworzą dwa kolory: biały na początku linii gradientu i niebieski na końcu linii gradientu.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var w = cv.width;
var h = cv.height;
var grd = ctx.createLinearGradient(0, 0, 0,h);
grd.addColorStop(0, "white");
grd.addColorStop(1, "blue");
ctx.fillStyle=grd;
ctx.rect(0,0, w, h);
ctx.fill();