Zielony Smok - logo witryny

Gorczyca

Mt 13,31-32

Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach.

Mk 4,31-32

Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu».

Łk 13,19

Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».

gorczyca czarna
Ryc. Gorczyca czarna – roślina
(rys. Maciej Krzywicki)

Ziarno gorczycy ma 0.95-1.1 mm średnicy i z pewnością nie jest najmniejszym nasieniem na Ziemi. Znane jest przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy gatunków roślin wydających nasiona mniejsze od gorczycy.

Gorczyca czarna - nasiona
Ryc. Gorczyca czarna – nasiona (rys. Maciej Krzywicki)

W opracowaniach biblijnych np. Leksykonie biblijnym i Atlasie roślin biblijnych znajdują się informacje, że gorczyca osiąga 2-2.5 m wysokości (a nawet czasami dorasta do 5 m wys.), a jej pnie mają nawet grubość sosen.

Niestety te informacje nie znajdują żadnego potwierdzenia w opracowaniach botanicznych. Gorczyca czarna, kapusta gorczyca – znana pod prawidłową botaniczną nazwą jako kapusta czarna Brassica nigra (L.)Koch osiąga wysokość od 60 – 120 cm. Najwyższy znany gatunek gorczycy osiąga wysokość max. 160 cm. Jest rośliną zielną i nigdy nie jest drzewem.

Jeśli Jezus mówił o gorczycy – to najwyraźniej kłamał. Jeśli mówił o innej roślinie, a tłumacz lub kopista popełnił błąd – to Jezus też kłamał, gdyż nie jest znana żadna roślina uprawna, która spełniałaby oba warunki razem.

Niestety nie miałem do tej pory okazji być w okolicach Jeziora Genezaret i zaobserwować czy może występują tam rzeczywiście jakieś supermutanty gorczycy. Gdyby ktoś z Czytelników lub Czytelniczek dostarczył fotografię takiego wielkiego gorczycznego drzewa zapłaciłbym mu uczciwe honorarium i odwołałbym to co powiedziałem o prawdomówności Jezusa.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 10

Autor: Jacek Piechota