Zielony Smok - logo witryny

Czy Judasz był przy ustanawianiu Eucharystii?

Chleb
Ryc. Chleb
(rys. Maciej Krzywcki)
Wino
Ryc. Wino
(rys. Maciej Krzywcki)

Film Pasja

Papież Jan Paweł II, który był obecny na premierze tego filmu, podobno pokiwał głową i powiedział: “Dokładnie tak było”.

Papież nie miał racji.

W filmie Judasz opuszcza Wieczerzę i idzie wydać Jezusa. Jezus, w czasie jego nieobecności, ustanawia Eucharystię.

Eucharystia

Ewangelia według Mateusza nie podaje, czy Judasz był obecny czy wyszedł.

Ewangelia według Marka podaje, że Judasz wydał Jezusa jeszcze przed Wielką Wieczerzą. Potem był obecny przy ustanawianiu Eucharystii (Mk 14,20-22).

Ewangelia według Łukasza wyraźnie stwierdza, że Judasz był obecny przy ustanawianiu Eucharystii (Łk 22,20-21)

Ewangelia według Jana nie rozstrzyga problemu. W opisie Ostatniej Wieczerzy brak jest elementów eucharystycznych.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 87

Autor: Jacek Piechota