Zielony Smok - logo witryny

Dwunastu, czyli ilu?

W NT występuje dwunastu uczniów czasem nazywanych Dwunastu. Jednak listy uczniów podawane w różnych księgach NT różnią się od siebie.

Zestawienie imion uczniów Jezusa zaliczanych do Dwunastu
(kliknij w nagłówek kolumny aby posortować alfabetycznie rosnąco
ponowne kliknięcie sortuje malejąco
).
Lp. Imiona Mt 10,2-4 Mk 3,16-19 Łk 6,14-16 Dz 1,12-13
Dz 1,23-26
J (różne)
1 Szymon (Piotr, Kefas), syn Jana, brat Andrzeja + + + + +
2 Andrzej, syn Jana, brat Szymona + + + + +
3 Jakub, syn Zebedeusza, brat Jana + + + + +
4 Jan, syn Zebedeusza, brat Jakuba + + + + +
5 Filip + + + + +
6 Bartłomiej + + + +
7 Tomasz ( Didymus) + + + + +
8 Mateusz (celnik, Lewi) + + + +
9 Jakub, syn Alfeusza + + + +
10 Tadeusz, syn Jakuba + +
11 Szymon Gorliwy (Zelnik, Kananeńczyk) + + + +
12 Judasz (Iskariota), syn Szymona + + + wspomniany +
13 Juda, syn Jakuba +
14 Natanael +
15 Juda, brat Jakuba +
16 Maciej + (wybrany w miejsce Judasza)
Tomasz
Ryc. Tomasz
(rys. Maciej Krzywicki)

W komentarzach do NT pojawiają się informacje, że Barłomiej miał na drugie imię Natanael. Nie ma to jednak potwierdzenia w tekście NT.

W Łk znajduje pojawia się ‘Juda syn Jakuba’, w J pojawia się ‘Juda [brat] Jakuba’. Czy to ta sama osoba? Sformułowanie ‘Juda Jakuba’ mogłoby oznaczać ‘Juda syn Jakuba’, ale jednak tłumacz uznał za prawidłowe wstawienie brakującego słowa ‘brat’. To oznacza, że oczywiście nie jest to ta sama osoba.

W komentarzach do NT Tadeusz syn Jakuba i Juda syn Jakuba uznawane są za tę samą osobę, ale nie znajduje to potwierdzenia w tekście NT.

Jan wymienia zaledwie 8 z 12 uczniów, w tym nie występującego nigdzie indziej Natanaela, który zgodnie z komentarzami uznawany jest za tożsamego z Bartłomiejem, co nie znajduje jednak potwierdzenia w tekście NT.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 9

Autor: Jacek Piechota