Zielony Smok - logo witryny

Gwiazda Jezusa na Wschodzie?

Mt 2,2

‘Ujrzeliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon’.

Perscy Magowie mieszkali w Persji, która była na wschód od Palestyny. Gwiazdę Jezusa zobaczyli by na zachodzie, a nie na wschodzie. Wiadomo też, że przybyli ze wschodu (Mt 2,1)

W greckim tekście Ewangelii określenie ‘na wschodzie’ jest zapisane jako en anatola. Jest to termin astronomiczny i astrologiczny oznaczający ‘w heliakalnym wschodzie’

W astronomii i astrologii gwiazdy dzielą się na zachodzące i niezachodzące. Gwiazdy niezachodzące, widziane z danego miejsca, nigdy nie schodzą pod horyzont i cały rok widoczne są na niebie (nie wschodzą i nie zachodzą). Gwiazdy zachodzące, znikają na dłuższe okresy z nieba. Jeżeli gwiazda pojawia się ponownie ponad horyzontem, po dłuższym, np. rocznym okresie nieobecności, mówimy o heliakalnym wschodzie.

Heliakalny wschód może dotyczyć gwiazdy, planety albo Księżyca.

Oczywiście nie wiemy o jaką gwiazdę chodziło. Prawdopodobnie była to szczególna konstelacja planet . Magowie nic nie wiedzieli o Jezusie zanim nie zobaczyli tej szczególnej konfiguracji. Dopiero z niej dowiedzieli się o królewskich narodzinach i miejscu jego narodzin.

Ze względów, o których powiemy w innym miejscu Jezus musiał się narodzić między początkiem 6 r. p.n.e, a połową 4 r. p.n.e.

W tym okresie odnotowano trzy ciekawe konstelacje planet:

  • 22 czerwca 5 p.n.e
  • 8 maja 6 p.n.e.
  • 8 lipca 6 p.n.e

Jako miejsce obserwacji przyjęto położenie współczesnego Bagdadu.

Lokalizacja magów
Ryc. Lokalizacja Magów gdy zaobserwowali gwiazdę Jezusa (wyk. Jacek Piechota)

Oczywiście nie podejmujemy się astrologicznej oceny podanych niżej układów gwiazd i planet, ze względu na nieznajomość astrologii.

W komentarzach do BT gwiazdę uznaje się nie za zjawisko astrologiczne, ale zjawisko nadnaturalne, nie podlegające naturalnemu wytłumaczeniu.

Nadnaturalność zjawiska potwierdza fakt, że gwiazda ‘szła przed nimi’ (Mt 2,9) i pokazywała im drogę, czego zwykłe gwiazdy nie czynią.

22 czerwca 5 p.n.e.

Ryc. Czas obserwacji (wyk. Jacek Piechota)
Ryc. Układ planet (wyk. Jacek Piechota)

Widać wschodzące planety Wenus i Merkury, na niebie widoczne też Jowisz i Saturn.

8 maja 6 p.n.e.

Ryc. Czas obserwacji (wyk. Jacek Piechota)
Ryc. Układ planet (wyk. Jacek Piechota)

Widać wschodzące, nałożone na siebie planety Wenus i Jowisz oraz planetę Saturn, która wzeszła nieco wcześniej. Urana nie bierzemy pod uwagę, gdyż nie jest widzalny gołym okiem.

8 lipca 6 p.n.e.

Ryc. Czas obserwacji (wyk. Jacek Piechota)
Ryc. Układ planet (wyk. Jacek Piechota)

Widać wschodzące planety Wenus, Merkury i Mars oraz widoczne na niebie planety Jowisz i Saturn oraz Księżyc.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 21

Autor: Jacek Piechota