Zielony Smok - logo witryny

Gdzie Jezus pojawił się po śmierci?

Na początku relacja Ewangelistów jest spójna:

Mapa miejsc, gdzie pojawił się Jezus

Lp. Zdarzenie Miejsce Cytat
1 Jezus ukazuje się Marii Magdalenie Przy grobie (blisko Betanii?) Mk 16,9; J 20,14
Jezus pokazuje się Marii Magdalenie i drugiej Marii Mt 28,9-10
2 Jezus ukazuje się dwóm uczniom (którzy nie są Apostołami). droga do wsi Mk 16,12
droga do Emaus Łk 24,13.15
3 Jezus ukazuje się Jedenastu Jerozolima, pomieszczenie mieszkalne Mk 16,14
Jezus ukazuje się uczniom J 20,19
Jezus ukazuje się Jedenastu i innym uczniom J 20,26-27; Łk 24, 33.36

Potem relacja rozpada się na trzy wątki. Raczej tylko jedno ze zdarzeń może być prawdziwe. Najbardziej prawdopodobne jest zdarzenie opisane przez Łukasza.Lp. Zdarzenie Miejsce Cytat
4 Jezus odprowadza uczniów w stronę Betanii (następnie
dostępuje Wniebowstąpienia)
droga do Betanii Łk 24,50.52

Po Wniebowstąpieniu Jezus nie pojawiał się więcej. Tak, że poniższe zdarzenia prawdopodobnie nigdy się nie zdarzyły. Jeśli się zdarzyły to nieprawdziwy był opis Łukasza.

Chyba żeby przyjąć wariant, że Apostołowie przenieśli się do Galilei, a potem wrócili do Judei, co jest dość pokrętne, ale możliwe. Odległości w Palestynie były dość niewielkie. Życie Apostołów było związane z Jerozolimą, o czym świadczą późniejsze dzieje tworzenia się Kościoła.Lp. Zdarzenie Miejsce Cytat
4 Jezus ukazuje się Jedenastu Góra Tabor lub Góra Przemienienia Mt 28,16-17

 

Lp. Zdarzenie Miejsce Cytat
4 Jezus ukazuje się siedmiu uczniom Brzeg Jeziora Galilejskiego J 21,1

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 111

Autor: Jacek Piechota