Zielony Smok - logo witryny

Czy Jezus był swoim Ojcem?

Mt 1,18

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Czy Jezus był swoim ojcem?
Ryc. Czy Jezus był swoim własnym ojciem? (rys. Jacek Piechota)

Zgodnie z dogmatem Trójcy Świętej Bóg jest Jeden, a jego emanacjami (hipostazami) są:

  • Bóg Ojciec
  • Syn Boży
  • Duch Święty

czyli Bóg występuje w trzech równoważnych osobach, stanowiących jedność, gdyż każda z nich jest Bogiem. Każda z nich posiada te same atrybuty: Wieczność, Moc, Wszechwiedzę, Świętość, Prawdę i Dobroć (i wiele innych), a więc mają identyczną naturę. Mówiąc o Bogu mówimy jednocześnie o wszystkich trzech Osobach. Mówiąc o każdej z tych Osób, myślimy o Bogu, którego ta Osoba jest przejawem.

Każda z tych osób może wykonać dowolną czynność, ale to jest tak, jakby Bóg wykonał tę czynność. Skutki czynności są takie same. Nie ma znaczenia, która z nich wykonała tę czynność.

Jeśli Maria znalazła się brzemieną za sprawą Ducha Świętego, to znalazła się brzemieną za sprawą Boga, a zatem znalazła się brzemienną za sprawą Boga Ojca, a zatem i za sprawą Syna Bożego. Można powiedzieć, że pomysł był wspólny (Boga), a wykonała go konkretna osoba (Duch Święty). Równie dobrze mógł to być Syn Boży.

Czy zatem Jezus jest przyczyną swojego własnego powstania, a zatem jest (lub mógł być, co na jedno wychodzi) swoim własnym Ojcem?

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 13

Autor: Jacek Piechota