Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja TAN

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą tangensem kąta podanego w radianach.

Składnia

TAN(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0
Klasa R075_TAN
package aderby.functions.math.trigo;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R075_TAN {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r075_tan";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, TAN(val) FROM mathdata WHERE val > 0";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

33.2 -4.6174261980820175
36.6 -1.960450483906411
36.6 -1.960450483906411
36.7 -1.5543695281039125
37.1 -0.6828337470600736
37.4 -0.3083633729460757
38.3 0.685441454120882
38.9 2.5789312829885915
39.2 14.281169426625985
39.7 -2.179921222821318
40.1 -0.9143822234670986
41.2 0.37559875560898204

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.