Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja SIN

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą sinusem kąta podanego w radianach.

Składnia

SIN(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0.
Klasa R075_SIN
package aderby.functions.math.trigo;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R075_SIN {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r075_sin";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, SIN(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  -0.23838687174889206
-39.8  -0.8627606436856788
-37.9  -0.1995397052387874
-37.8  -0.10071709699250053
-36.8  0.7827745135506544
33.2  0.9773425123922587
36.6  -0.8908041440768614
36.6  -0.8908041440768614
36.7  -0.8409907797521016
37.1  -0.5639092232502625
37.4  -0.29467160150025756
38.3  0.5653752781370229
38.9  0.932360548866189
39.2  0.9975574189078051
39.7  0.9089274645434138
40.1  0.6748079928938668
41.2  -0.351614809716816

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.