Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: tabele i indeksy

Tabele i indeksy

Tabele i indeksy nazywane są konglomeratami. Składają się z dwóch lub więcej stron.

Strona jest jednostką przechowywania danych (analogiczną do bufora). Jej wielkość może zostać określona przez ustawienie właściwości na poziomie systemu, bazy danych czy tabeli lub indeksu.

Tabela lub indeks zapisuje stronę po stronie, aż osiem stron informacji zostanie alokowane (zapisane), czyli tabele i indeksy powiększają się o 8 stron na raz.

Wielkość rzędu (rekordu) lub kolumny nie jest limitowana przez wielkość strony. Jeśli ta wielkość przekracza wielkość strony zapis jest kontynuowany na następnych stronach.