Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja ATAN

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą kątem (podanym w radianach) dla podanego tangensa kąta.

Składnia

ATAN(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0
 • Zwrócona wartość jest w zakresie <-π/2, π/2>
Przykład w klasie R076_ATAN:
package aderby.functions.math.ciclo;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R076_ATAN {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r076_atan";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT TAN(val), ATAN(TAN(val)) FROM mathdata WHERE val > 0";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-4.6174261980820175  -1.3575191894877228
-1.960450483906411  -1.0991118430775175
-1.960450483906411  -1.0991118430775175
-1.5543695281039125  -0.999111843077516
-0.6828337470600736  -0.5991118430775174
-0.3083633729460757  -0.29911184307752026
0.685441454120882  0.6008881569224782
2.5789312829885915  1.2008881569224796
14.281169426625985  1.500888156922484
-2.179921222821318  -1.1407044966673092
-0.9143822234670986  -0.7407044966673106
0.37559875560898204  0.3592955033326907

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.