Zielony Smok - logo witryny

Animowany symbol JinJang (YinYang)

Jak narysować symbol JinJang (YinYang) pokazałam w tym wpisie.

Symbol można animować.

Klasy

JinJangAnim.java
package jinjang2;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.AffineTransform;
import java.awt.geom.Arc2D;
import java.awt.geom.Ellipse2D;

public class JinJangAnim extends JPanel {
  private static final long serialVersionUID = -3120426206998247799L;
  private final double rozmiar;
  private final double odstep;
  private final Color color1;
  private final Color color2;
  private double kat = 0.0;

  /**
   * Tworzy obiekt typu JinJang
   *
   * @param rozmiar double - srednica figury
   * @param odstep double - odległość figury od lewego i górnego
   *        brzegu komponentu
   * @param color1 Color - kolor lewej strony. Jeśli nie jest podany
   *        to kolot jest biały
   * @param color2 Color - color prawej strony. Jeśli jest nie podany to kolor
   *        jest czarny;
   */
  public JinJangAnim(double rozmiar, double odstep, Color color1,
            Color color2) {
    this.rozmiar = rozmiar;
    this.odstep = odstep;
    if (color1 == null) {
      this.color1 = Color.WHITE;
    } else {
      this.color1 = color1;
    }
    if (color2 == null) {
      this.color2 = Color.BLACK;
    } else {
      this.color2 = color2;
    }
    this.setBounds(0, 0, (int) odstep + (int) rozmiar,
        (int) odstep + (int) rozmiar);
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    AffineTransform at = AffineTransform.getRotateInstance(kat,
        getWidth() / 2, getHeight() / 2);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    g2.setTransform(at);
    //-
    Arc2D.Double polkoleLewe = new Arc2D.Double(odstep, odstep, rozmiar,
        rozmiar, 90, 180, Arc2D.OPEN);
    g2.setColor(color1);
    g2.fill(polkoleLewe);
    //
    Arc2D.Double polkolePrawe = new Arc2D.Double(odstep, odstep, rozmiar,
        rozmiar, -90, 180, Arc2D.OPEN);
    g2.setColor(color2);
    g2.fill(polkolePrawe);
    // -
    Ellipse2D.Double koloGorne = new Ellipse2D.Double(
        rozmiar / 4.0 + odstep, odstep, rozmiar / 2.0, rozmiar / 2.0);
    g2.setColor(color1);
    g2.fill(koloGorne);
    // -
    Ellipse2D.Double koloDolne = new Ellipse2D.Double(
        rozmiar / 4.0 + odstep, rozmiar / 2.0 + odstep, rozmiar / 2.0,
        rozmiar / 2.0);
    g2.setColor(color2);
    g2.fill(koloDolne);
    // -
    Ellipse2D.Double kolkoGorne = new Ellipse2D.Double(
        rozmiar / 2.0 + odstep, rozmiar / 4.0 + odstep, rozmiar / 20.0,
        rozmiar / 20.0);
    g2.setColor(color2);
    g2.fill(kolkoGorne);
    // -
    // -
    Ellipse2D.Double kolkoDolne = new Ellipse2D.Double(
        rozmiar / 2.0 + odstep, rozmiar / 2.0 + rozmiar / 4.0 + odstep,
        rozmiar / 20.0, rozmiar / 20.0);
    g2.setColor(color1);
    g2.fill(kolkoDolne);
    double katStep = (Math.PI * 2) / 360;
    kat += katStep;
    try {
      Thread.sleep(10);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    repaint();
  }
}
Main.java
package jinjang2;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 4648172894076113183L;
  private static final int FRAME_WIDTH = 550;
  private static final int FRAME_HEIGHT = 460;
  private static final Color PLANSZA = new Color(102, 204, 204);

  public Main() {
    setLayout(null);
    int frameY = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height / 2
        - FRAME_HEIGHT / 2;
    int frameX = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2
        - FRAME_WIDTH / 2;
    setBounds(frameX, frameY, FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT);
    getContentPane().setBackground(PLANSZA);
    JinJangAnim jjanim = new JinJangAnim(170, 0, Color.WHITE, Color.BLACK);
    jjanim.setLocation(170, 100);
    add(jjanim);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Symbol JinJang");
    setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(Main::new);
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu klasy Main.java zobaczymy symbol JinJang (YinYang) obracający się w prawo.