Zielony Smok - logo witryny

Czy Judasz zasiądzie na dwunastym tronie?

W trakcie podróży do Jerozolimy Jezus mówi:

Mt 19,28

Jezus zaś rzekł do nich: ‘Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela’

12 tronów Izraela
Ryc. Kto zasiądzie na 12 tronie? (rys. Maciej Krzywicki)

Jezus mówi te słowa do całej Dwunastki, do której należał również Judasz.

Czy mimo zdrady, o której Jezus już wiedział, Judasz miał jednak zasiąść na tronie i sądzić jedno z pokoleń Izraela?

Czy może Judasz nigdy nie zdradził Jezusa, a wszelkie informacje o tym to tylko późniejsze dodatki do pierwotnego tekstu Ewangelii? Czy może Jezus po prostu nie miał wiedzy o późniejszych zdarzeniach, a wszelkie informacje o jego boskości i jedności z Bogiem Ojcem to tylko zwykłe bajki?

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 8

Autor: Jacek Piechota