Zielony Smok - logo witryny

Czy Jezus ukazał się również Judaszowi?

1Kor 15,3-5

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,[…]

Jezus ukazuje się Dwunastu
Ryc. Jezus ukazuje się Dwunastu (1Kor,3-5)(rys. Maciej Krzywicki)

Autor listu (św. Paweł) mówi o chwili, gdy Judasz już nie żył, a nowy uczeń, który zastąpił później Judasza w gronie Dwunastu (Maciej) jeszcze nie został wybrany. Uczniów było zatem Jedenastu.

W Ewangeliach, gdy autorzy mówią o ukazaniu się Jezusa, podają prawidłowo liczbę Jedenastu. Problem jednak w tym, że św. Paweł mógł nie znać żadnej z Ewangelii. List powstał na początku roku 56 n.e. Ewangelia Marka powstała pod koniec lat 50-tych lub później, Ewangelia Łukasza i Mateusza w latach 60-tych lub później, a Ewangelia Jana pod koniec lat 80-tych lub później.

Czy zatem jest to zwykłe przejęzyczenie, czy autor Listu jednak nic nie wiedział o zdradzie i śmierci Judasza?

A może św. Paweł znał z przekazów ustnych przebieg zdarzeń, ale w tych przekazach nic nie było o zdradzie i śmierci Judasza, a późniejsze informacje o tym oraz o wybraniu nowego ucznia w miejsce Judasza, są późniejszymi dodatkami do Ewangelii?

Informacja o wyborze Macieja pojawia się przecież dopiero w Dziejach Apostolskich, napisanych przez Łukasza, autora jednej z Ewangelii.

A może Autor listu mówił prawdę i było tak jak na obrazku? To oczywiście makabryczny żart i domyślam się, że wielu osobom się nie spodoba …

Zdaniem mojej córki, istnieje również bardzo prawdopodobna możliwość, że Maciej, chociaż formalnie nie był jeszcze apostołem, był już wśród Uczniów, a Paweł – zamiast pisać, że Jezus ukazał się Jedenastu i Maciejowi, po prostu napisał, że Jezus ukazał się Dwunastu.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 14

Autor: Jacek Piechota