Zielony Smok - logo witryny

Co to jest bit?

Bit (ang. bit) jest skrótem od binary digit, czyli ‘cyfra w systemie dwójkowym’.

Skrótem nazwy bit jest mała litera b.

Bit jest najmniejszą ilością informacji, określającą, który stan (z dwóch możliwych) przyjął dany układ.

Bit może przyjmować wartości numeryczne 0 albo 1. W takim przypadku mogą one też być interpretowane jako wartości logiczne false (fałsz) albo true (prawda).

Nic nie stoi na przeszkodzie aby przyjąć wartości przeciwstawne -1 albo 1.

W układach elektrycznych skok napięcia o 10% może być interpretowany jako 1, a spadek napięcia o 10% jako 0.

Bit jest podstawą systemu dwójkowego (binarnego).

Operacje w komputerze są przeprowadzane w systemie binarnym.

Bit w komputerze można sobie wyobrazić jako komórkę pamięci, czy ‘szufladkę’, w której można umieścić albo 0 albo 1. ‘Szufladki’, ze względów konstrukcyjnych są zawsze połączone w zestaw 8-‘szufladkowy’ nazywany byte (bajt), w skrócie B.

przeliczanie z systemu dwójkowego na system dziesiętny
0 1 1 0 1 1 0 1
27 26 25 24 23 22 21 20
0 64 32 0 8 4 0 1 = 109

Szybkość transmisji danych i przepustowość łączy podaje się w bitach (b) na sekundę , kilobitach (kb = 1000b) na sekundę, megabitach (Mb = 1000000b) na sekundę albo gigabitach (Gb = 1000 000 000b) na sekundę (b/s, kb/s, Mb/s, Gb/s). Zwróć uwagę, że ‘k’ w kb jest pisane małą literą, czyli inaczej niż M i G w Mb i Gb.

W bajtach podaje się pojemność pamięci: kilobajt – kB, megabajt – MB, gigabajt – GB.

Bit w języku Java

W języku programowania Java:

  • Bit nie ma swojego typu. Aby zapisać pojedynczy bit musimy użyć typu byte (bajt).
  • Wartości logiczne są zapisywane jako typ prosty boolean. Zmienna typu boolean może przyjmować wartości true albo false.
  • Operacje na bitach w bajtach są operacjami bitowymi przeprowadzanymi przy użyciu operatorów bitowych.
  • Operacje na wartościach logicznych są operacjami logicznymi, przeprowadzanymi przy użyciu operatorów logicznych.

Pojęcia:

  • Bit parzystości
  • Bit znaku
  • Najbardziej znaczący bit

wyjaśnię w dalszym ciągu naszych rozważań.