Zielony Smok - logo witryny

Anioł Śmierci

Ryc. Aniołowie Śmierci zabierają Łazarza do Boga (rys. Maciej Krzywcki)
Łk 16,22

22 Umarł żebrak*, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.

Ponieważ każdy umiera – można sądzić na podstawie opisu, że istnieje wyspecjalizowana grupa aniołów, zajmujących się zmarłymi.

W J 20, 12 opisani są aniołowie siedzący w grobie Jezusa na miejscu, w którym leżało jego ciało. Nie wiadomo, czy byli to aniołowie śmierci.

W Jud 1,9 jest opisana kłótnia archanioła Michała z diabłem o ciało Mojżesza – cała historia została opisana jedynie w apokryfie ‘Wniebowzięcie Mojżesza’ – jeśli Mojżesz (mimo śmierci) również został wzięty do nieba zapewne aniołowie śmierci podlegli Michałowi zabrali jego ciało.

W Rdz 5,21-24 Henoch zostaje zabrany przez Boga żywcem do nieba – można domyślać się, że nie zabrał go Bóg osobiście, ale anioły, które normalnie dostarczały zmarłych.

Nic nie wiadomo, żeby anioły śmierci wyglądały inaczej niż inni aniołowie. Czarne insygnia na obrazku są wizją artysty.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 128

Autor: Jacek Piechota