Zielony Smok - logo witryny

Anioł Stróż

Anioł Stróż
Ryc. Anioł Stróż (rys. Maciej Krzywcki)
Mt 18,10

10 Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Gdy uczniowie pytali Jezusa, kto jest właściwie największy w królestwie niebieskim? Jezus odpowiedział, że ten kto się uniży i stanie się jak dziecko stanie się największym w królestwie niebieskim. Potem Jezus wielokrotnie mówi o ‘jednym z tych małych’ i nie wiadomo czy ma na myśli dzieci czy dorosłych. Potem następują wyżej zacytowane słowa.

Na podstawie tych słów uznano, że chodzi o dzieci i że każde dziecko ma swojego anioła stróża.

Z kontekstu przed cytatem (Mt 18,6-9) oraz z kontekstu za cytatem (Mt 18,12-14) wynika jednak, że nie mogło chodzić (wyłącznie) o dzieci. Można więc wnioskować, że każdy człowiek ma anioła stróża.

To z kolei kłóci się z faktem, że w przypadku osób dorosłych Bóg często wysyłał im anioły na pomoc – anioły były delegowane do poszczególnych przypadków: (Rdz 22,9-14; Wj 23,20;Ps 91,11; Dn 3,27;6,23; Dz 5,19-20; 8,26; 10,22; 12,7-11).

Czy anioły były wysyłane, bo anioł stróż nie miał możliwości/umiejętności wykonania zadania? Na to pytanie nie ma odpowiedzi – każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 129

Autor: Jacek Piechota