Zielony Smok - logo witryny

Anioł Niszczyciel

Anioł Niszczyciel
Ryc. Anioł Niszczyciel (rys. Maciej Krzywcki)

W 1 Krn 21,15-16 pokazana jest postać Anioła – niszczyciela z mieczem w ręku, wysłanego w celu zniszczenia Jerozolimy.

Nie wiadomo czy na usługach Boga był tylko jeden Anioł – niszczyciel, czy było ich więcej.

Nie wiadomo, czy może każdy z aniołów mógł być niszczycielem, jeśli Bóg zlecił mu taką misję.

Nie wiadomo również, czy dzisiejsi aniołowie – niszczyciele nadal używają miecza, czy może używają bardziej nowoczesnych technik niszczenia, tak jak Anioł – niszczyciel przedstawiony na ilustracji obok.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 101

Autor: Jacek Piechota