Zielony Smok - logo witryny

Kolor tekstu

Kolor tekstu ustawiamy podając właściwości fillStyle i strokeStyle.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.font = 'bold 90px Cambria';
	ctx.fillStyle = 'red';
	ctx.fillText('Smok', 10, 150);