Zielony Smok - logo witryny

Zwierzęta czyste i nieczyste

Zwierzęta lądowe

Izraelici mogli spożywać wyłącznie zwierzęta czyste, czyli:

 • wszystkie zwierzęta czworonożne, mające rozdzielone kopyta (racice) i jednocześnie przeżuwające (Kpł 11,2-3). Były do nich zaliczane: wół, baran, koza, jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica (Pwt 14,4-5)
jeleń
Ryc. Jeleń – zwierzę czyste (rys. Mirosława Piechota)

Wyjątkiem były poniższe zwierzęta uznane za nieczyste) (Kpł 11,4-7):

 • wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta
 • świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta
 • zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta
 • wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa
królik
Ryc. Królik – zwierzę nieczyste (rys. Mirosława Piechota)

Wielbłąd – według nauki – nie jest przeżuwaczem i jest parzystokopytny, czyli dokładnie odwrotnie niż w Biblii.

Świstak – nie jest przeżuwaczem. Prawdopodobnie chodziło o góralka, który też nie jest przeżuwaczem.

Zając (i królik) – nie jest przeżuwaczem.

Według dzisiejszej taksonomii Izraelici mogliby spożywać wyłącznie( parzystokopytne i przeżuwające):

 • jeleniowate (jelenie, łosie, sarny, daniele)
 • żyrafowate (okapi, żyrafy)
 • widłorogie
 • piżmowce
 • krętorogie (bydło, kozy, owce, bawoły, antylopy, koziorożce, kozice)

Według dzisiejszej taksonomii Izraelici nie mogliby oczywiście jeść:

 • świń – są parzystokopytne, ale nie są przeżuwaczami
 • wielbłądów – są parzystokopytne, ale nie są przeżuwaczami
 • koni, osłów, zebr, tapirów i nosorożców – są nieparzystokopytne
 • wszystkich innych zwierząt lądowych ponieważ nie są ani parzystokopytne ani przeżuwaczami, co oczywiście dotyczy też nieparzystokopytnych
<
Ryc. Pies – zwierzę nieczyste (fot. Urszula Piechota)

Istoty wodne

Izraelici mogli spożywać wszystkie istoty wodne posiadające płetwy i łuski (Kpł 11,9-10)

Ryc. Ryba – zwierzę czyste (rys. Mirosława Piechota)

Istoty skrzydlate

Ptaki, które były nieczyste (Kpł 11,13-19):

 • orzeł
 • sęp czarny
 • orzeł morski
 • kanie
 • sokoły
 • kruki
 • struś
 • sowa
 • mewa
 • jastrzębie
 • puszczyk
 • kormoran
 • ibis
 • łabędź
 • pelikan
 • ścierwnik
 • bocian
 • czaple
 • dudek
 • nietoperz
Ryc. Sokół – zwierzę nieczyste (rys. Mirosława Piechota)

Dziwne jest to, że spośród prawie 10 tys. gatunków ptaków znanych nauce, właśnie powyższe uznano za nieczyste. Większość gatunków ptaków jest niejadalna dla człowieka.

Z ‘czworonożnych’ owadów (prostoskrzydłych) Izraelici mogli spożywać szarańczę wędrowną (Locusta migratoria L.), szarańczę pustynną (Schistocera gregaria Forskal), koniki polne (Chorthippus sp.) (soleam) , pasikoniki (Tettigoniidae) (chargol) oraz świerszcze (Gryllidae) (chagab) (Kpł 11,20-23). Oczywiście wszystkie 6-nożne gatunki szarańczy też są jadalne, gdyż nie znalazły się na liście gatunków nieczystych :-).

szarańcza
Ryc. Szarańcza – zwierzę czyste (rys. Mirosława Piechota)

Zezwolenie na jedzenie szarańczy mogło być spowodowane tym, że w okresie nalotu szarańczy wszystkie rośliny zielone były niemal kompletnie niszczone, więc szarańcza stawała się jednym z niewielu dostępnych pokarmów. Zgoda na spożywanie szarańczy chroniła ludzi przed głodem.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 31

Autor: Jacek Piechota